Bli speider i 1. Sandnes?

Vil du bli medlem eller er du nysgjerrig og ønsker mer informasjon?
For øyeblikket har vi venteliste både for småspeiderne og speiderne, men vi kontakter deg når vi får kapasitet til å ta inn flere.
Legg inn informasjonen vi trenger i skjemaet i linken nedenfor:

Småspeiderne

Småspeiderne (3. - 4. klasse) har møtene sine i Melshei ved speiderhytta på tirsdager fra 17:30 - 19:00
Småspeiderleder: Nils Lindaas

Aspirantene (5. klasse høst)

Det første halve året i troppen gjennomfører 5. klassingene et aspirantprogram.

Etter gjennomført aspirantperiode blir speiderne tatt opp i troppen, og etter jul blir de inkludert i vanlige aldersblandede patruljer.

Aspirantene høsten 2018 har møter onsdager fra kl. 18 - 19:30 (samme tid og sted som tropp Ragnhildnuten)
Aspirantleder: Ole Sværen, mob: 405 13 570

Speidertropp Ragnhildnuten

tropp - Ragnhildnuten (5. - 10. klasse) har møtene i Melshei ved speiderhytta på onsdager fra 18:00 - 19:30
Troppsleder: Birk Lewin, mob: 412 35 619

Speidertropp Pålsberget

tropp - Pålsberget (5. - 10. klasse) har møtene i Melshei ved speiderhytta på torsdager fra 18:00 - 19:30
Troppsleder: Maren Grødem Larsen, mob: 480 78 608

Sandnesgaugen roverlag

Roverlaget vårt er for jenter og gutter fra 16 - 25 år.
De har egne møter og turer, men de fleste er med som ledere og assistenter i de andre enhetene
Leder: Guro Nordbø Braut

Pakkelister

Informasjon - 2018

Nyttig

For ledere


Dokumenter - troppen

Annonse
Nettdrift