Lørdag 22. juli - Mandag 31. juli

Verdensspeiderleir i Sør Korea sommeren 2023

Verdensspeiderleir er for alle speidere i hele verden som er mellom 14 og 18 år. Leiren arrangeres hvert 4. år, og i 2023 arrangeres leiren Sør Korea. Det er Korea Scout Association som er vertskap for Jamboreen, og de arrangerer jamboree for andre gang, sist var i 1991. Organisasjonen er Koreas største barne- og ungdomsorganisasjon.

Man må være født mellom 22. juli 2005 og 31. juli 2009 for å kunne delta. Dersom du er født før 22. juli 2005 kan du melde deg på som internasjonal stab på leiren (IST) eller som leder i den norske kontingenten.

Verdensspeiderleire er svære arrangementer som samler +/- 40 000 deltakere fra de aller fleste land i verden.

Jamboreen er den 25. i rekken. Den første ble arrangert i England i 1920. Da deltok 8000 speidere fra 34 land. Norge var arrangør i 1975, da 17.000 speidere fra 91 land møttes på Lillehammer.

Forrige verdensspeiderleir var i USA i 2019. Hele 22 medlemmer fra 1. Sandnes speidergruppe deltok, og det gjorde oss til den speidergruppa i Norge som sendte flest deltakere på jamboree!

Alle troppene på en jamboree er like store: 4 ledere og 36 speidere fordelt på fire patruljer. Totalt 40 i hver tropp. Tropper og patruljer bli satt sammen på tvers av de vanlige speidergruppene, men innenfor den norske kontingenten. Selve jamboreen varer fra 22. juli til 31. juli 2023, og den norske kontingenten kommer til å ha en reise i forkant eller etterkant av selve leiren. Avreise og hjemkomst blir dermed på andre datoer.

Det er kostbart å reise på Jamboree, og vi kommer til å legge opp til at jamboreedeltakerne i 1. Sandnes organiserer en egen dugnadsgruppe som arrangerer egne dugnader utenom gruppas fellesdugnader.

Det blir egen forpliktende påmelding direkte til Norges speiderforbund når det nærmer seg. Påmeldingen nedenfor er en uforpliktende interessepåmelding internt i vår speidergruppe, som vi bl.a. bruker når vi går i gang med dugnader.

  • Korea
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte:
Annonse
Sandnes Sparebank