Vil du bli speider i 1. Sandnes?

Vil du bli medlem eller er du nysgjerrig og ønsker mer informasjon?
For øyeblikket har vi venteliste både for småspeiderne og speiderne, men vi kontakter deg når vi får kapasitet til å ta inn flere.
Legg inn informasjonen vi trenger i skjemaet i linken nedenfor:

Aldersinndeling i speideren

Småspeiderne

Småspeiderne (3. - 4. klasse) har møtene sine i Melshei ved speiderhytta på tirsdager fra 17:30 - 19:00

Aspirantene (høsthalvåret)

Det første halve året i troppen gjennomfører 5. klassingene et aspirantprogram.
Etter gjennomført aspirantperiode blir speiderne tatt opp i troppen, og etter jul blir de inkludert i vanlige aldersblandede patruljer.
Aspirantene har i høsthalvåret møter onsdager fra kl. 18 - 19:30 (samme tid og sted som tropp Ragnhildnuten)

Tropp Ragnhildnuten

Speidertropp Ragnhildnuten
tropp - Ragnhildnuten (5. - 10. klasse) har møtene i Melshei ved speiderhytta på onsdager fra 18:00 - 19:30

Tropp Pålsberget

Speidertropp Pålsberget
tropp - Pålsberget (5. - 10. klasse) har møtene i Melshei ved speiderhytta på torsdager fra 18:00 - 19:30

Sandnesgauken Roverlag

Sandnesgaugen roverlag
Roverlaget vårt er for jenter og gutter fra 16 - 25 år.
De har egne møter og turer, men de fleste er i tillegg med som ledere og assistenter i de andre enhetene

Annonse
Sandnes Sparebank