Tirsdag 23. februar, 20.00 - 20.30

Gruppeting - digitalt

Til: Speidere over 12 år, rovere og ledere

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT GRUPPETING

Det innkalles til ekstraordinært gruppeting tirsdag 23. februar kl. 20 - ca 20:30. Lenke til møtet : https://meet.google.com/sgj-rxmk-jyk . Det er 1 sak til behandling:

Salg av 1. Sandnes speidergruppe sin andel av Veralandshytta, og oppløsning av sameiet Veralandshytta.

Sakspapir med gruppestyrets innstilling ligger som vedlegg nedenfor.

Saken er en oppfølging av Årsmøtet sitt vedtak i sak 7.2 den 12.10.20 der dette fremgår av protokollen:

"7.2 Veraland speiderhytte
1.Sandnes har tidligere signalisert at vi ikke ønsker å benytte denne eiendommen.
Vi har nå konkludert med at det beste er om noen overtar eiendommen fullt og helt.
Frelsesarmeen menighet ønsker å overta eiendommen og detaljene er gjenstand for
forhandling.

Gruppetinget gir gruppestyret mandat til å jobbe for salg av eiendommen."

Annonse
DEA