Torsdag 16. juni, 18.00 - 19.30

Kano

Vi skal padle en liten tur i kano.
Det er viktig at alle har med skift

Annonse
Nettdrift