Onsdag 1. juni, 18.00 - 19.30

Dejlig å være norsk i danmark

Vi forbereder til leir og lærer oss noen nyttige danske gloser, og lager norske "suvenirer" som vi kan bytte med speidere fra andre land på sommerleiren (eller andre leirer i fremtiden).

Annonse
Sandnes Sparebank