Lørdag 18. november - Søndag 19. november

Overnattingstur speiderhytta i Melshei

Vi gjennomfører merkene Bålmerket, Primitiv mat-merket, Brannmerket og Knivmerket

Annonse
Wintershall dea